Fallskyd
Bästsäljande i Fallskyd

När säkerheten kommer först

På Alulock har vi många års erfarenhet av att skapa en säker arbetsmiljö på hög höjd. Om du är osäker på vad som är viktigt för ditt projekt, när fallskydd är nödvändigt eller vilka regler som gäller, följ guiden nedan.

Regler för fallskydd

När man arbetar med fallskydd och på höjder i allmänhet finns det många bestämmelser för att säkerställa en säker arbetsplats. På Alulock följer vi arbetsinspektionens anvisningar och europeiska standarder för säkert arbete på hög höjd.

När ska du använda fallskydd?

Fallskydd är nödvändigt när arbete på hög höjd inte kan säkras tillräckligt med andra säkerhetsåtgärder, t.ex. skyddsräcken. Men det beror också på antalet personer som arbetar på hög höjd och projektets tidsram. Som regel är fallskydd inte alltid den första säkerhetsåtgärd du använder. Användningen av säkerhetsåtgärder vid arbete på hög höjd varierar från projekt till projekt och kräver därför att utrustningen anpassas till ditt projekt.

Fallskydd används ofta för:

 • Små renoveringsprojekt
 • Service av tak
 • Små underhållsarbeten på hög höjd

Hur länge kan du arbeta med fallskydd

En uppgift som utförs med fallskydd bör i allmänhet inte ta mer än 4 mantimmar. Det är dock möjligt att komplettera detta med andra säkerhetsåtgärder som kan förlänga de 4 timmarna.

Vem är ansvarig för säkerheten?

Ansvaret för arbete på hög höjd vilar på alla inblandade parter. Först och främst är arbetsgivaren ansvarig för de anställdas säkerhet och därmed ansvarig för att säkerställa att de anställda har den nödvändiga kunskapen för att utföra arbetet på ett säkert sätt. På Alulock skapar vi alltid en bruksanvisning som är anpassad till ditt projekt så att medarbetarna har den nödvändiga kunskapen.

Dessutom ansvarar medarbetarna för att bedöma om det arbete som utförs är säkert och om den utrustning som används har inspekterats. Du bör kontrollera om det finns serviceetiketter som fästs vid den årliga inspektionen. Om utrustningen inte är i tillfredsställande skick ska arbetet omedelbart avbrytas.

Som fastighetsägare är du ansvarig för allt arbete som utförs på din fastighet. Fastighetsägaren är också ansvarig för att nödvändiga säkerhetsåtgärder finns på plats.

Samtidigt finns det ett krav på skyltning som klargör när fallskydd måste användas. I vissa fall kan skyltningen begränsas av omständigheterna i projektet.

Fallskydd för ditt projekt

På Alulock hjälper vi dig att hitta rätt säkerhetsåtgärder för ditt projekt. Om du är osäker på vilka krav som gäller för ditt projekt, följ guiden nedan eller kontakta oss på alulock@alulock.com. Klicka här för att se några av våra tidigare projekt.

Fallskydd för tak

Vid arbete på takkonstruktioner ska allt arbete på takkonstruktioner utföras i enlighet med yrkesinspektionens standarder för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Vår guide nedan tar dig igenom fallskydd för olika takkonstruktioner.

Lutande tak

Vid arbete på tak med en lutning på 15 grader eller mer skall fallskydd finnas från takkanten när det är mer än 2 meter till marken. Om det finns särskild risk för fall eller skada ska fallskydd dock finnas oavsett höjd.

Platt tak

Ett platt tak är ett tak med en lutning på mindre än 15 grader. Vid arbete på ett sådant tak ska arbetstagaren vara säkrad mot fall vid takkanten om avståndet från takkanten till marken är 3,5 meter eller mer. Fallskydd ska finnas oavsett höjd om det finns särskild risk för fall eller skada.

Fallskydd för fasadstege

Vid fall från 6 meter krävs fallskydd eller ryggstöd på stegen. Vi på Alulock rekommenderar dock att du använder någon av dessa säkerhetsåtgärder vid ett eventuellt fall på 3 meter. Följ guiden nedan för att ta reda på vilken åtgärd som är bäst för dig.

Fasadstege med ryggstöd

Fördelar:

 • Billigare än fallskydd
 • Lätt att installera

Fasadstege med fallskydd

Fördelar:

 • Tar upp mindre utrymme än ett ryggstöd
 • Lätt att montera
 • Mer minimalistisk och därför mer attraktiv

Fasadstege med ryggstöd och fallskydd

Det är mycket individuellt vilken lösning som passar bäst, och i många fall kan det också vara en fördel att använda båda lösningarna eftersom de kan komplettera varandra. Tveka inte att kontakta oss på alulock@alulock.com eller ring oss för ytterligare vägledning.

Räcken

I vissa fall kan ledstänger eller skyddsräcken räcka som en säkerhetsåtgärd. Men i många fall kompletterar även skyddsräcken och fallskydd varandra för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt. På Alulock har vi ledstänger och skyddsräcken för ditt projekt. Skyddsräcken är lämpliga för projekt som t.ex:

 • Byte av filter på taket
 • Service av takinstallationer

Fördelar med räcken:

 • Har ingen tidsbegränsning för arbetet, till skillnad från fallskydd
 • Du har rörelsefrihet under arbetet
 • Skapar säkerhet för den som utför arbetet

Förankringspunkt

När du använder förankringspunkter måste du vara medveten om saker som

 • Hur många behöver jag?
 • Var ska de placeras?
 • Fäst dem i ett material som klarar belastningen
 • Den vajer som ska användas måste uppfylla belastningskraven

Hos Alulock uppfyller våra förankringspunkter Arbetsmiljöverkets anvisningar om att kunna absorbera en krockkraft på minst 12 kN. Det är mycket individuellt om förankringspunkten är den rätta lösningen och inte minst hur den ska användas. Kontakta oss på alulock@alulock.com eller ring för ytterligare vägledning.