Fallskydd - Alfa Laval

Fallskydd - Alfa Laval

Kund: Alfa Laval

Behov

 • Fasadstege med fallskydd
 • Säker övergång mellan stege och tak
 • Fallskydd på taket
 • Användarmanual för korrekt och säker användning

Beskrivning

Fasadstege som tillfartsväg till taket. Stegen är utrustad med fallskyddslina istället för ryggstöd. Stegen framstår därför som mer minimalistisk, men ändå med samma säkerhet, då fallskyddslinan säkrar användaren när stegen används.

Vid övergången mellan stege och tak är stegen försedd med en mellanplattform som användaren klättrar genom och sedan står på. Användaren kan sedan ansluta till fallledningssystemet på byggnadens tak och frigöra sig från stegen. Användaren är därmed säkrad i övergången mellan stege och tak.

Fallskydd har etablerats runt hela taket. En bruksanvisning med bilder från arbetsplatsen tillhandahålls så att användaren är säker på hur man använder systemet på rätt sätt.

Fördelar

 • Stege med fallskyddslina
 • Säker övergång mellan stege och tak
 • Fallskydd på taket
 • Bruksanvisning med bilder från arbetsplatsen

   Fallskydd - Alfa Laval

   Kund: Alfa Laval

   Behov

   • Fasadstege med fallskydd
   • Säker övergång mellan stege och tak
   • Fallskydd på taket
   • Användarmanual för korrekt och säker användning

   Beskrivning

   Fasadstege som tillfartsväg till taket. Stegen är utrustad med fallskyddslina istället för ryggstöd. Stegen framstår därför som mer minimalistisk, men ändå med samma säkerhet, då fallskyddslinan säkrar användaren när stegen används.

   Vid övergången mellan stege och tak är stegen försedd med en mellanplattform som användaren klättrar genom och sedan står på. Användaren kan sedan ansluta till fallledningssystemet på byggnadens tak och frigöra sig från stegen. Användaren är därmed säkrad i övergången mellan stege och tak.

   Fallskydd har etablerats runt hela taket. En bruksanvisning med bilder från arbetsplatsen tillhandahålls så att användaren är säker på hur man använder systemet på rätt sätt.

   Fördelar

   • Stege med fallskyddslina
   • Säker övergång mellan stege och tak
   • Fallskydd på taket
   • Bruksanvisning med bilder från arbetsplatsen