Tåg, buss och lastbil

Underhållsplattform för lastbil
lossningsplattform för lastbil
Underhållsplattform för buss
Plattform för containeråtkomst

Mobil platform för frontarbete

 • Åtkomst från framsidan på fordonet
 • Konturanpassning möjlig från alla sidor
 • Kan utrustas med kompletta eller delade sidoförlängningar. Sömlös montering på framsidan med förlängningar som är 140 mm breda inkl. ett justerbart gummielement
 • Längden kan anpassas beroende på fordonstyp
 • Olika plattformar kan anslutas
 • Kan levereras med automatisk eller elektrisk höjdjustering
 • Kan rullas på järnväg med hjälp av flänsade hjul
 • Bogserad trappa som anpassar sig till varje ståhöjd och justerar trappstegen automatiskt i horisontellt läge
 • Gummerat ramskydd för att förhindra att fordonet skadas

Mobil platform för frontarbete

 • Åtkomst från framsidan på fordonet
 • Konturanpassning möjlig från alla sidor
 • Kan utrustas med kompletta eller delade sidoförlängningar. Sömlös montering på framsidan med förlängningar som är 140 mm breda inkl. ett justerbart gummielement
 • Längden kan anpassas beroende på fordonstyp
 • Olika plattformar kan anslutas
 • Kan levereras med automatisk eller elektrisk höjdjustering
 • Kan rullas på järnväg med hjälp av flänsade hjul
 • Bogserad trappa som anpassar sig till varje ståhöjd och justerar trappstegen automatiskt i horisontellt läge
 • Gummerat ramskydd för att förhindra att fordonet skadas

Anpassning av konturer

Flänsade hjul

Höjdjusterbar
a) Elektriskt
b) manuellt

Ramskydd

Höjdjusterbar sidoarbetsplattform

 • Tillträde i sidled
 • Teleskopisk plattformsanpassning utan mellanrum till fordonet
 • Längden kan anpassas individuellt
 • Olika plattformar kan kopplas samman
 • Kan levereras med mekanisk eller elektrisk höjdjustering
 • Bogserad trappa som anpassar sig till varje ståhöjd och justerar stegen automatiskt i ett horisontellt läge
 • Gummibelagt ramskydd förhindrar fordonet att bli skadat

Teleskopisk plattform-anpassning

Gångjärn för skyddande av rälsbur

Höjdjusterbar
a) Elektriskt
b) manuellt

Höjdjusterbar trappa

Tillfarts-plattformar

 • Fritt val av placering av trappan beroende på situation
 • Fritt val av djup och bredd samt utförande av arbetsplattformen
 • Utgångshöjd i enlighet med tillträdeshöjden
 • Olika typer av fasta höjder kan definieras
 • Variabla höjder på grund av hängande bogserad trappa
 • Kan fås med olika typer av hjul
 • Bromsas via enkelhjul eller central-broms
 • Räcke fastsatt på sidan
 • Plattformen är infällbar och tack vare det gummerade ramskyddet kan plattformen ställas direkt intill fordonet

Tillfarts-plattformar

 • Fritt val av placering av trappan beroende på situation
 • Fritt val av djup och bredd samt utförande av arbetsplattformen
 • Utgångshöjd i enlighet med tillträdeshöjden
 • Olika typer av fasta höjder kan definieras
 • Variabla höjder på grund av hängande bogserad trappa
 • Kan fås med olika typer av hjul
 • Bromsas via enkelhjul eller central-broms
 • Räcke fastsatt på sidan
 • Plattformen är infällbar och tack vare det gummerade ramskyddet kan plattformen ställas direkt intill fordonet

Centralbroms

Markerade stegkanter

Ramskydd

Stödjande del med
platta fötter

Mobila sidoarbetsplattformar

 • Individuell arbetsplattform
 • Plattformens längd kan förlängas i enlighet med fordonstyp
 • Plattformar kan användas som en enda plattform eller i en rad (sammankopplade)
 • Kan levereras i olika höjder
 • Fritt val av trapplutning beroende på situationen
 • Parkeras med enkelhjul eller central broms
 • Räcke fäst på sidan eller baktill
 • Gummibelagt ramskydd förhindrar att fordonet skadas
 • Kan även användas som ingångshjälpmedel till tåg för varje dörr

Anslutningsklämmor

Instickbart räcke

Galler

Centralbroms