Faldsikring
Bedst sælgende i Faldsikring

Når sikkerheden kommer i første række

Hos Alulock har vi mange års erfaring, med skabe sikre rammer for arbejdet i højden. Er du i tvivl om hvad der vigtigt for dit projekt, hvornår en faldsikring er nødvendig eller hvilke regler der gælder, så følg nedenstående guide.

Faldsikring regler

Når der arbejdes med faldsikringer og generelt i højden, er der mange regler, som er til for at skabe en sikker arbejdsplads. Hos Alulock følger vi arbejdstilsynets anvisninger og europæiske standarder for sikkert arbejde i højden.  

Hvornår skal man bruge faldsikring?

Faldsikring er nødvendigt, når man ikke kan sikre arbejdet i højden i en tilfredsstillende grad gennem andre sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. et gelænder. Det afhænger dog også af antal personer der skal arbejde i højden, samt tidshorisonten for projektet. Faldsikring er som udgangspunkt, ikke den altid første sikkerhedsforanstaltning man ville gøre brug af. Brugen af sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet i højden varierer fra projekt til projekt, og kræver derfor at udstyret tilpasses dit projekt.

Man bruger ofte faldsikring ved:

 • Mindre renoveringsprojekter
 • Service af tag
 • Små vedligeholdelsesopgaver i højden

Hvor lang tid må man arbejde med faldsikring?

En arbejdsopgave der udføres med faldsikring, må som udgangspunkt ikke tage mere end 4 mandetimer. Der er dog her mulighed for at komplimentere med andre sikkerhedsforanstaltninger som kan forlænge de 4 timer.

Hvem har ansvaret for sikkerheden?

Ansvaret ved arbejdet i højden er placeret på alle involverede parter. Først og fremmest har arbejdsgiveren ansvar for medarbejdernes sikkerhed, og dermed ansvaret for at medarbejderne besidder den nødvendige viden for at kunne udføre arbejdet sikkert.  Vi laver hos Alulock altid en instruktionsmanual der er dansk og tilpasset dit projekt, så medarbejderne har den fornødne viden.

Derudover har medarbejderne selv ansvar for at vurdere om, at arbejdet der udføres er sikkert og om udstyret der bruges er inspiceret. Man bør her tjekke efter servicemærkater som bliver påsat ved det årlige eftersyn. Hvis udstyret ikke er i en tilfredsstillende stand, bør arbejdet stoppes omgående.

Som bygningsejer står du til ansvar for alt arbejde der foretages på din grund. Bygningsejer har altså også et ansvar for at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er taget i brug.

Samtidig er der krav om skiltning der tydeliggør hvornår faldsikring skal bruges. Skiltning kan i visse tilfælde være begrænset af omstændighederne for projektet.

Service af faldsikring

Service er en vigtig og uundværlig del af en faldsikringsløsning. Hos Alulock servicerer og kontrollerer vi faldsikringsudstyr efter arbejdstilsynets anvisninger og europæiske standarder. Service bør foretages en gang årligt, og markeres så det er tydeligt for brugeren at udstyret er serviceret.

Ved service af faldsikring gælder følgende:

 • Kontrol af wire, kabinehager, veste og andet udstyr
 • Rengøring af udstyr
 • Servicemarkering efter service

Faldsikring til dit projekt

Hos Alulock hjælper vi dig med at finde de helt rigtige sikkerhedsforanstaltninger til dit projekt. Er du i tvivl om hvilke krav der gælder for dit projekt, så følg guiden nedenfor eller kontakt os på alulock@alulock.com eller ring på 70 22 16 00. Tryk her for at se nogle af vores tidligere projekter.

Faldsikring tag

Ved alt arbejde på tagkonstruktioner bør arbejdstilsynets standarder følges for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.

Klik her for at læse arbejdstilsynets anvisninger. Vores nedenstående guide tager dig igennem faldsikring ved de forskellige tagkonstruktioner. 

Tag med hældning

Ved arbejde på tag med hældning på 15 grader eller mere, skal der sikres mod nedstyrtning fra tagkanten, når der er mere end 2 meter til terræn. Hvis der er særlig farer for nedstyrtning eller tilskadekomst skal der dog sikres mod nedstyrtning uanset højde.  

Fladt tag

Ved fladt tag er der tale om tag med en hældning på mindre end 15 grader. Ved arbejde på et sådan tag skal vedkommende sikres mod nedstyrtning ved tagkanten hvis der er 3,5 meter eller mere fra tagkanten ned til terrænet. Der skal sikres for nedstyrtning uanset højden, hvis der er særlig farer for nedstyrtning eller tilskadekomst.

Faldsikring stige

Ved mulighed på fald fra 6 meter er faldsikring eller rygbøjle krævet på stigen. Hos Alulock anbefaler vi dog at man allerede ved muligt fald på 3 meter gør brug af en af disse sikkerhedsforanstaltninger. Følg nedenstående guide for at finde ud af hvilken foranstaltning der er bedst til dig.

Stige med rygbøjle

Fordele:

 • Billigere end faldsikring
 • Nem at montere

Klik her for at et af vores tidligere projekter, hvor denne løsning er brugt.

Stige med faldsikring

Fordele:

 • Fylder mindre end rygbøjle
 • Nem at montere
 • Mere minimalistisk og derfor pænere

Klik her for at se et af vores tidligere projekter, hvor faldsikring er brugt.

Stige med rygbøjle og faldsikring

Det er meget individuelt hvilken løsning der passer bedst, og i mange tilfælde kan det også være en fordel at bruge begge løsninger, da de kan komplementere hinanden. Klik her for at se et af vores tidligere projekter hvor de to sikkerhedsforanstaltninger komplementerer hinanden. Tøv ikke med at kontakte os på alulock@alulock.com eller ring på 70 22 16 00 for nærmere vejledning.

Gelænder

Gelænder eller rækværk kan i nogle tilfælde være nok som sikkerhedsforanstaltning. Mange gange komplementerer gelænder og faldsikring dog også hinanden, for at skabe det sikrest mulige arbejdsmiljø. Hos Alulock har vi gelændere og rækværk til dit projekt. Gelænder er egnet til projekter som:

 • Udskiftning af filtre på taget
 • Service af taginstallationer

Fordele ved gelænder:

 • Har ingen tidsmæssig begrænsning for arbejdet modsat faldsikring
 • Du har fri bevægelighed under arbejdet
 • Skaber tryghed hos den der skal udføre arbejdet

Ankerpunkt

Ved brug af ankerpunkter skal man være opmærksom på ting som:

 • Hvor mange skal jeg bruge?
 • Hvor skal de placeres?
 • Fastsættes i materiale der kan holde til belastningen
 • Den wire der skal bruges skal leve op til krav om belastning

Hos Alulock lever vores ankerpunkt op til arbejdstilsynets anvisning om at kunne optage kraft fra styrt på minimum 12kN. Det er meget individuelt om ankerpunktet er den rigtige løsning og ikke mindst hvordan den skal bruges. Kontakt os på alulock@alulock.com eller ring på 70 22 16 00 for nærmere vejledning.